Befolkning i Norge over 100 år 1846 – 2018

Grafen under viser antall personar i Norge som er over 100 år i perioden 1846 – 2018. Den viser kvinner i raudt og menn i blått, så det er tydelig at kvinner lever lenger. Det er også tydelig at befolkninga lever lengre enn tidlegare basert på antallet som lever til over 100 år.