Befolkning i Norge over 100 år

Grafen viser antall kvinner (raudt) og menn (blått) som er over 100 år gamle i tidsrommet 1846 – 2018.

Kvinner   Menn